July 21st, 2013

smile

(no subject)

И корь, и дифтерит у них,
И оспа, и бронхит у них,
У них раскол элит у них,
И горлышко болит. (с)